ZWROTY

Na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy masz 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

- pisemnie na adres: FALBALA s.c., ul. Smoleńsk 27/5, 31-112 Kraków
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@falbala.pl

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy.

REKLAMACJE

Reklamacja może zostać złożona:

- pisemnie na adres: FALBALA s.c., ul. Smoleńsk 27/5, 31-112 Kraków
- w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@falbala.pl

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
- informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
- żądania sposobu doprowadzenia Asortymentu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
- oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Więcej informacji dot. reklamacji znajduje się w Regulaminie

Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password